Lekce pro děti od 4 do 12 let

POHYBOVÉ KROUŽKY pro děti od 4 do 12 let ZAMĚŘENÉ NA KVALITU A PESTROST PROVÁDĚNÝCH POHYBŮ, tak aby nedocházelo k tvorbě dysbalancí a tělo si osvojilo základní pohybové vzorce... to vše v kombinaci s hrou, aby to děti bavilo a těšilo.

Pohybové aktivity pro děti podzim 2018:

!!!!!začínáme od 17.září 2018!!!!!
PONDĚLÍ 15:30 - 16:30 všestrannost s Vandou pro děti ve věku 6-11let
ÚTERÝ 15:00 - 15:45 všestrannost s Verunkou pro děti ve věku 4- 7let
STŘEDA 15:00 - 16:00 všestrannost s Vandou pro děti ve věku 6-11 let
ČTVRTEK 14:45 - 15:30 zdravotní cvičení s prvky pilates a spirální dynamiky pro děti ve věku 5-9 let

PONDĚLKY A STŘEDY budou fyzicky náročnější leč optimální pro nabízenou věkovou skupinu, prohloubíme dovednosti v atletice, základní gymnastice, rytmice, sportovních hrách a naučíme se něco málo dovedností, které se hodí ke sportovnímu lezení. Při příznivém počasí rozhodně nebudeme v tělocvičně a budeme se tužit v přírodě. Děti se budou učit základním lokomočním pohybům a budou vedeni systematicky k vytrvalosti.

ÚTERNÍ LEKCE plné pohybu formou her posune děti dané věkové skupiny pod laskavým vedením Verunky.

ČTVRTEK je určen pro děti s vadným držením těla, plochýma nohama, respiračním onemocněním.... procvičíme a rozcvičíme celé tělo pomocí pilates metody a spirální dynamiky... laskavým a kreativním způsobem budou vedeny tyto lekce, které děti naučí vnímat vlastní tělo a hlavně důležitost pohybu pro jejich další rozvoj.

 
 
platba za pololetí: člen 900,- Kč, nečlen 1000,- Kč 
jednotlivé vstupné: člen 60,- Kč,  nečlen 110,- Kč
 
- lekce lze nahrazovat v jiné dny
- rodiče mohou  v době lekce navštívit lekce kruhového tréninku či si pochutnat na kávě či čaji
 
PÁTEK A SOBOTA....DOBRO-DRUŽNÍK