CHŮZE, BĚH A OPTIMALIZACE DRŽENÍ TĚLA 1

Workshop určený nejen pro běžce, ale hlavně pro chodce a sportovce všeho druhu.  Jste si jisti, že chodíte správně? Jste si jisti, že při běhu máte optimální návyky? Nepodceňujte chůzi.

Program prvního setkání osob, které se chtějí po dvou posouvat efektivněji:

17:00 zahájení a seznámení

17:10 pilates rozcvička pro běžce (běžná nekonkrétní - poukázání na problémové partie)

17:40 doprotažení za pomoci pomůcky towel

17:50 v párech tvorba mapy nohou

18:00 chodidlo a jeho funkce -  aneb je chodidlo jen chodidlo?

18:20 masáž nohou (automasáž nedílná součást každého dne)

18:30 3 body

18:45 axiální napřímení od nohou, nášlap

18:55 zpětné vazby a rozloučení

Tento workshop je začátkem dlouhé práce na svých vlastních nohách a axiálním napřímení. Během 2 hodin si ochutnáme, co je pro nohy dobré a co je dobré cítit a vnímat. Nestihneme moc, ale jako základní kámen to bude pro každého nemálo.