DĚTI A MLÁDEŽ V POHYBU

   Moc mě baví pozorovat děti, když využívají přirozené lokomoce. Ale děsí mě ten obraz, když se děti na tréninku vyzují.... někdy mám pocit, že někteří téměř chodí po zevních kotnících, jak mají nestabilní patu a ploché nohy. Jak mohu poté s čistým svědomím trénovat malé atlety??


   Proto dozrál čas a já si připravila ucelený kurz HRAVĚ K FUNKČNÍM NOHÁM NAŠICH DĚTÍ. Děti budou používat nohy trochu jinak než jak jsou běžně zvyklé a hlavně budou pracovat ve skupinkách do 15 dětí.

   Pomocí her se naučí nohu nevnímat jen jako nohu, nýbrž jako několik součástek, které tvoří celou nohu. Propracujeme se společně k pružným a stabilním nohám, které budou ideálně tlumit veškeré nerovnosti.

  Od roku 2008 se o problematiku chodidel zajímám intenzivněji a až na posledním kurzu jsem dospěla k závěru, že nyní již vím, jak našim dětem zábavně a hravě vylepšit držení celého těla skrze chodidla. Nikdy jsem se totiž nesmířila s tím, že jediným možným řešením nejrůznějších deformit chodidla je vložka, a tak jsem se přes bosou chůzi propracovala ke spirálnímu principu a ten chci našim dětem vrýt pod kůži.

KOEDUKOVANÉ SKUPINY VE VĚKU 6 - 12 LET.

OD 11. LEDNA KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 15:45 DO 16:30 HODIN.

CENA ZA POLOLETÍ: 1250Kč nečlen,  1000Kč člen a jednorázové vstupné 80Kč nečlen a 70Kč člen.

ZÁJEMCI PIŠTE PRO DETAILNĚJŠÍ INFORMACE NA  vandabubenova@gmail.com