Pilates

Pilates... napomáhá budovat a udržovat pevné centrum těla a z něj vycházející funkční periferie. Pokora, sebeuvědomění a sebepoznání. Metoda, která vám nedá více než na kolik jste sami připraveni. Metoda, která vás nepřehltí...metoda, která místo hudby využívá dech a k hloubkové relaxaci (té opravdivé) se člověk propracuje díky své vytrvalé práci...Pilates vám nic nepromine. Pilates vám vrátí, co mu propůjčíte a věnujete. Pilates je velká šance k postupnému probuzení a návratu ke kořenům. Pokora, sebeuvědomění, sebepoznání, sebeláska...to vše bez příkras a kudrlinek. Prostě pomalu a jistě bez slibů, ale s důkazy. Prostě s pilates metodou postupně k bezbolestnému životu v novém funkčním těle.