Verunčiny lekce

Poprosila jsem Verunku, aby trošku přiblížila pro vás všechny náplň svých lekcí, které v nadcházejícím období povede.

PILATES CHUŤ ZAČÍT:

Seznámení s metodou pilates a jeho názvoslovím. Lekce je vedena v pomalejším tempu. Cílem hodiny je aktivace, zapojení centra těla a osvojení správné techniky dýchání.

 

PILATES PRO VŠECHNY:

Seznámení s nejrozličnějšími pomůckami pro cvičení pilates (tyče, foam, magic circle, bločky, over ball, teraband, towel, "perly", ...). Lekce je vedena v mirném tempu. Cílem hodiny je aktivace centra těla a postupné zapojení periferií s důrazem na přesněji vedené pohyby.

PILATES CHUŤ MĚNIT:

Lekce vedena v tempu. Aktivní zapojení centra i periferií. Cílem hodiny je prohloubení techniky cvičení a osvojení práce se zátěží. Maximální uvědomování vlastního těla při práci v tempu.

KRUHÁČ

Leke pro fyzicky zdatné. Jednotlivé cviky vychází z metody pilates. Začátek lekce 10-15 minut rozehřátí, rozcvičení. Aktivní část 30-40 minut cvičení s pomůckami a zátěžemi na jednotlivých stanovištích. Závěr 10-15 minut protažení . Cílem lekce je aktivní procvičení, posílení a protažení celého těla.

FLOW PILOVÁNÍ

Moje nejintenzivnější lekce (z části čistě aerobní aktivita). Seznámení s revoluční podložkou, kterou ke svých tréninkům v minulosti používali hlavně vícebojaři. Cviky jsou intenzivně prováděny jeden za druhým. Velkou frekvenci střídá posilování v nižším tempu a protažení. Cílem lekce je nejen pořádně propotit trička.