KURZ AKRORIBFLY

Pomalé intenzivní cvičení na zemi i ve vzduchu v rytmu dechu s objevováním nových svalů a nových možností našeho pohybového aparátu pomocí pomůcek a spirální dynamiky. Co si pod tím představit?

Cvičí se v maximálním počtu 6 osob, tudíž je na lekci kladen důraz na přesnost provedení a tempo určují sami účástníci kurzu. Jde o velmi intenzivní cvičení hlubokého pohybového aparátu s využitím pomůcek, které pomáhají hlavně s hybností páteře, tudíž toto cvičení je velmi vhodné pro osoby se skoliózou, kyfózou, hyperlordózou a toto pololetí zaměřuji na dolní končetiny (tudíž prim budou hrát ploché nohy).

Každou lekci se naučíme do detailu jeden cvik.

Zájemci o domáci cvičení obdrží domácí cvičební videoprogram.

Samozřejmostí je dobrovolné měření na přístroji TANITA.

Proč bych měl/a kurz absolvovat? Abych pochopil/a a procítil/a, co je optimální držení těla. Abych si uměl/a pomoci od bolesti. Abych zlepšil/a svou zdatnost. Abych získal/a pozitivní přístup ke svému tělu. Abych se zbavil/a stresu... Toto vše je cesta k pohodovějšímu aktivnímu životu a to není málo!

Přehled všech kurzů včetně termínů a cen: zde