PROČ KURZY PILATES ČI REHABILITAČNÍCH FOREM CVIČENÍ?

PROČ KURZ?

  • Protože kurz je systematický a ucelený celek, který dokáže každého posunout v jeho uvědomění si vlastního pohybu a především vlastního těla.
  • Je pravidelný.
  • Lidé v kurzu se postupně poznávají a tím je vytvořena unikátní atmosféra, která je velmi nápomocná proti studu, lenoře a nejrůznějším strachům.
  • Kurz je něco jako nová tlupa pro každého, kdo chce na sobě začít makat.
  • Kurz je uskupení podobně smýšlejících osob, kteří si dokážou pomáhat a instruktor či lektor jim je vždy též nápomocen.
  • Kurz je dílem nejen metody, která je v něm aplikována, ale především instruktora či lektora a hlavně účastníků kurzu.
  • Každý kurz je jedinečný a originální.
  • Každý kurz je hlavně odříznutí bolestí od každého účastníka.