Relaxace k procítění tady a teď

Potřebujete načerpat energii a nevíte, jak na to?

Přijďte se napojit na svůj vlastní zdroj a naučme se s ním pracovat za pomoci svého dechu po vzoru Rona Fletcheera, jehož žačkou jsem měla čest být a po vzoru Wim Hof metody.

Dech je vždy s námi přítomen a jen my určujeme, jak s ním naložíme. Může nám být největším pomocníkem.... tak přijďte a začněte jej účelně a efektivně využívat.

Vždy od 19:00 do 20:30hodin v termínech 26.9, 17.10., 24.10., 14.11., 21.11., 12.12. a 19.12.

Cena: 100Kč členové, 150 členové spolku a 200Kč nečlenové